Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum National Stock Theft Prevention Forum

Die boer se gids vir die voorkoming en hantering van veediefstal. The farmer’s guide to the prevention and handling of stock theft.

Veediefstal Voorkoming

Die Suid-Afrikaanse boer se voortbestaan word uit talle oorde bedreig – die stygende koste van arbeid, diesel en elektrisiteit vreet baie boere se wins op. Naas veeslagtings deur roofdiere, is veediefstal boonop besig om die veebedryf in Suid-Afrika stadig maar seker lam te lê.

Veediefstal in Suid-Afrika is ‘n enorme probleem en dit bedreig die volhoubaarheid van veeboerdery in die meeste provinsies ernstig. Hierdie misdaad, wat beide kommersiële en opkomende boere raak, het ‘n lonende besigheid geword.

Stock Theft Prevention / Veediefstal Voorkoming

Farm animals are an important part of the daily lives of many people in South Africa, from individuals and families with one or two animals, to smallholders and medium to large-scale farmers with larger herds and flocks.

Owners or keepers of livestock are potential victims of stock theft, one of the biggest threats to the stability of the animal agriculture sector in the country. Any initiative to counteract this threat is commendable and deserves support.