WREEDHEID IS AAN DIE ORDE VAN DIE DAG

Die  Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum was in onlangse tye by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe dwarsoor die land betrokke en dit is duidelik dat die wreedheid wat by veediefstalvoorvalle betrokke is, heeltemal onaanvaarbaar is.

Ander omgewingsmisdade soos renosterstropery, is al vir baie jare voorop in die hoofstroom media. Dit het gelei tot openbare bewustheid en eenheid met die wildlewe in Suid-Afrika. Daar is verder ook vasgestel dat die algemene publiek in Suid-Afrika nie die impak van veediefstal en die brutaliteit wat daar plaasvind, verstaan nie.  Lees meer …

STOCK THEFT : BRUTALITY IS IN THE ORDER OF THE DAY

In recent times, the National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the brutality involved in livestock theft incidents, are totally unacceptable.

Other environmental crimes, such as rhino poaching, have been in the mainstream media for many years which created public awareness and solidarity with the wildlife industry in South Africa. Further, it has been determined that the general public in South Africa does not understand the real impact of the crime on agriculture or the brutality involved. The objective of this media statement is therefore to create public awareness regarding the impact of livestock theft and the brutality involved in the crime.   Read more …