Livestock theft an economical and emotional crime

The National Priority Committee : Rural Safety at a meeting held on 12 March 2019 requested the National Stock Theft Prevention Forum to once again urge all role players within the red meat industry to co-operate in the prevention of stock theft, which is a highly economical and emotional crime by abiding by existing laws. Research has proven that since the adoption of the Animal Identification Act, 2002 (Act 6 of 2002) stock theft decreased immensely.

Read more …

VEEDIEFSTAL IS ‘N EKONOMIESE EN EMOSIONELE MISDAAD

Die Nasionale Prioriteitskomitee: Landelike Veiligheid het tydens ‘n vergdering wat op 12 Maart 2019 gehou was, die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum versoek om weer ‘n beroep op alle rolspelers te doen om saam te staan in die stryd teen veediefstal, wat ‘n hoogs ekonomiese en emosionele misdaad is, deur aan bestaande wetgewing te voldoen. Navorsing het bewys dat veediefstal in ‘n groot mate afgeneem het sedert die Wet op die Identifikasie van Diere, 2002 (Wet 6 van 2002), ingestel is.

Lees meer …