Entries by rpoadmin

Livestock theft an economical and emotional crime

The National Priority Committee : Rural Safety at a meeting held on 12 March 2019 requested the National Stock Theft Prevention Forum to once again urge all role players within the red meat industry to co-operate in the prevention of stock theft, which is a highly economical and emotional crime by abiding by existing laws. […]

VEEDIEFSTAL IS ‘N EKONOMIESE EN EMOSIONELE MISDAAD

Die Nasionale Prioriteitskomitee: Landelike Veiligheid het tydens ‘n vergdering wat op 12 Maart 2019 gehou was, die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum versoek om weer ‘n beroep op alle rolspelers te doen om saam te staan in die stryd teen veediefstal, wat ‘n hoogs ekonomiese en emosionele misdaad is, deur aan bestaande wetgewing te voldoen. Navorsing het […]

Media Statement 21 Nov 2018

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) on 20 November 2018 had its meeting to discuss the challenges facing the criminal justice system and all role players regarding livestock theft in South Africa.  The following information is of importance.  Read more …

Media verklaring 21 Nov 2018

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het op 20 November 2018 sy vergadering gehou waartydens die uitdagings wat die strafregstelsel en alle rolspelers wat betrokke is by veediefstal in Suid-Afrika in die gesig staar, bespreek is. Die volgende inligting is van belang:  Lees meer …

,

MODUS OPERANDI OF THE PERPETRATOR CHANGES FREQUENTLY

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the modus operandi of the livestock perpetrators are challenging, especially in Gauteng. Previously the NSTPF warned against various aspects of livestock theft and the involvement of the livestock owner […]

,

MODUS OPERANDI VAN DIE OORTREDER VERANDER DIKWELS

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe oor die hele land betrokke en dit is duidelik dat die modus operandi van oortreders ‘n groot uitdaging is, veral in Gauteng. Die Forum het reeds by vorige geleenthede teen verskeie aspekte van veediefstal gewaarsku, sowel as die betrokkenheid van die vee-eienaar om sy lewendehawe […]

,

ARE YOU AWARE OF THE SAPS’S NEWLY ESTABLISHED NATIONAL SERVICE COMPLAINTS CENTRE?

The newly established SAPS Service Complaints Centre, which forms part of the Component: Management Intervention Analysis Centre and Service Complaints, is in place to assist the community in receiving optimal service delivery and reducing complaints against the police. Besides for complaints being dealt with on an individual basis, an aggregation of all complaints is also […]