Entries by rpoadmin

Media Statement 21 Nov 2018

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) on 20 November 2018 had its meeting to discuss the challenges facing the criminal justice system and all role players regarding livestock theft in South Africa.  The following information is of importance.  Read more …

Media verklaring 21 Nov 2018

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het op 20 November 2018 sy vergadering gehou waartydens die uitdagings wat die strafregstelsel en alle rolspelers wat betrokke is by veediefstal in Suid-Afrika in die gesig staar, bespreek is. Die volgende inligting is van belang:  Lees meer …

,

MODUS OPERANDI OF THE PERPETRATOR CHANGES FREQUENTLY

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the modus operandi of the livestock perpetrators are challenging, especially in Gauteng. Previously the NSTPF warned against various aspects of livestock theft and the involvement of the livestock owner […]

,

MODUS OPERANDI VAN DIE OORTREDER VERANDER DIKWELS

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe oor die hele land betrokke en dit is duidelik dat die modus operandi van oortreders ‘n groot uitdaging is, veral in Gauteng. Die Forum het reeds by vorige geleenthede teen verskeie aspekte van veediefstal gewaarsku, sowel as die betrokkenheid van die vee-eienaar om sy lewendehawe […]

,

ARE YOU AWARE OF THE SAPS’S NEWLY ESTABLISHED NATIONAL SERVICE COMPLAINTS CENTRE?

The newly established SAPS Service Complaints Centre, which forms part of the Component: Management Intervention Analysis Centre and Service Complaints, is in place to assist the community in receiving optimal service delivery and reducing complaints against the police. Besides for complaints being dealt with on an individual basis, an aggregation of all complaints is also […]

WREEDHEID IS AAN DIE ORDE VAN DIE DAG

Die  Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum was in onlangse tye by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe dwarsoor die land betrokke en dit is duidelik dat die wreedheid wat by veediefstalvoorvalle betrokke is, heeltemal onaanvaarbaar is. Ander omgewingsmisdade soos renosterstropery, is al vir baie jare voorop in die hoofstroom media. Dit het gelei tot openbare bewustheid en eenheid met […]

STOCK THEFT : BRUTALITY IS IN THE ORDER OF THE DAY

In recent times, the National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the brutality involved in livestock theft incidents, are totally unacceptable. Other environmental crimes, such as rhino poaching, have been in the mainstream media for many years […]