Entries by rpoadmin

,

Livestock Theft – The picture in December 2020

During the presentation of crime statistics on 13 November 2020 for the first time the Minister of Police, Mr Bheki Cele acknowledged that livestock theft is a serious crime. This is applauded by the National Stock Theft Prevention Forum. The crime does have a R1.4 billion economic impact on agriculture and every case reported is […]

,

Veediefstal – Die prentjie in Desember 2020

Tydens die voorlegging van misdaadstatistieke op 13 November 2020 het die Minister van Polisie, mnr Bheki Cele vir die eerste keer erken dat veediefstal ‘n ernstige misdaad is. Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum verwelkom dié erkenning. Veediefstal het ‘n ekonomiese impak van R1,4 biljoen op die landbousektor en elke geval wat aangemeld word, is een te […]

,

IMPLEMENTATION OF BIOSECURITY RULES FOR LIVESTOCK AGENTS

On 13 November 2020, the Biosecurity Rules for Livestock Agents were published in Government Gazette 43900, Board Notice 135 of 2020. These rules are primarily to ensure that the South African Livestock and Game industries comply with the World Animal Health Organisation (OIE) terrestrial code to enhance international trade. Secondarily, the rules are to regulate […]

NIE-AANMELDING VAN VEEDIEFSTAL

Die gedig deur Citash wat uit die negentiende eeu dateer, fokus op die verlies aan alles wat waardevol is en gee ‘n kulturele perspektief op die belangrikheid van veediefstal. Die les dat die pen magtiger is as die swaard, is ‘n konsep waarmee mense binne die landbou-omgewing sukkel. Dit ondersteun egter die idee dat die […]

NON-REPORTING OF LIVESTOCK THEFT

The 19th century poem by Citashe focuses on losing everything valuable and explain a cultural perspective on the importance of livestock. The lesson, there is more power in the pen than the “gun” (breech loader), is a concept which people struggle with in the agricultural domain. It however, supports the notion that the reporting rate […]

Livestock theft an economical and emotional crime

The National Priority Committee : Rural Safety at a meeting held on 12 March 2019 requested the National Stock Theft Prevention Forum to once again urge all role players within the red meat industry to co-operate in the prevention of stock theft, which is a highly economical and emotional crime by abiding by existing laws. […]

VEEDIEFSTAL IS ‘N EKONOMIESE EN EMOSIONELE MISDAAD

Die Nasionale Prioriteitskomitee: Landelike Veiligheid het tydens ‘n vergdering wat op 12 Maart 2019 gehou was, die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum versoek om weer ‘n beroep op alle rolspelers te doen om saam te staan in die stryd teen veediefstal, wat ‘n hoogs ekonomiese en emosionele misdaad is, deur aan bestaande wetgewing te voldoen. Navorsing het […]

Media Statement 21 Nov 2018

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) on 20 November 2018 had its meeting to discuss the challenges facing the criminal justice system and all role players regarding livestock theft in South Africa.  The following information is of importance.  Read more …