Animal branding

Th e increase in stock theft is in many instances attributable to the fact that animals are not marked properly. Feeding pens, farmers, speculators, auctioneers, abattoirs and buyers at auctions can knowingly or unknowingly be the receivers of stolen animals. In doing so they are breaking the law and stand to receive a hefty fine or be prosecuted.

Merk van diere

Die toename in veediefstal kan in baie gevalle toegeskryf word aan die feit dat vee nie behoorlik gemerk is nie. Voerkrale, boere, spekulante, afslaers, abattoirs en kopers op veilings kan wetend of onwetend ontvangers van gesteelde vee wees. Hulle oortree dan die wet en kan swaar beboet of vervolg word.