Kantoor van Openbare Beskermer

Die Openbare Beskermer ondersoek klagtes van die publiek teen staatsagentskappe en staatsamptenare.
Privaatsak X677 PRETORIA 0001
Tolvrye nommer: 0800 11 20 40
Kliëntediens: 012 366 7143
E-pos: customerservice@pprotect.org