Nasionale Vervolgingsgesag

VGM-gebou (h/v Westlake en Hartley),
Westlakelaan 123, Weavind Park, Silverton
PRETORIA
Privaatsak X752 PRETORIA 0001
Hoofkantoor tel: 012 845 6000
Algemene navrae: communication@npa.gov.za
E-posse gaan direk na die kommunikasieeenheid wat die navraag so spoedig moontlik hanteer of dit verwys na die relevante kantoor of eenheid.