NIE-AANMELDING VAN VEEDIEFSTAL

Die gedig deur Citash wat uit die negentiende eeu dateer, fokus op die verlies aan alles wat waardevol is en gee ‘n kulturele perspektief op die belangrikheid van veediefstal. Die les dat die pen magtiger is as die swaard, is ‘n konsep waarmee mense binne die landbou-omgewing sukkel. Dit ondersteun egter die idee dat die aanmeldingsyfer van veediefstal moet toeneem. Tydens ‘n strategiese sessie van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is daar gepoog om te bepaal waaraan die probleem van die nie-aanmelding van veediefstal lê, en of mense, provinsies, ens daarvoor aanspreeklik gehou moet word. Dit was die brandpunt tydens besprekings.  Lees meer …