Regulasies (artikel 18)

Die minister kan regulasies uitvaardig betreffende –
(a) die grootte, vorm, patroon en samestelling van identifikasiemerke
(b) die grootte, vorm en vervaardiging van merkinstrumente
(c) die ouderdom wat diere moet bereik het voordat hulle gemerk moet word
(d) die wyse waarop, die dele waarop en die materiaal waarmee diere gemerk moet word of nie gemerk mag word nie
(e) die voorwaardes waarop ’n eienaar van diere die registrasie van meer as een identifikasiemerk ten opsigte van dieselfde groep diere kan verkry, en
(f) enige aangeleentheid wat ingevolge hierdie wet voorgeskryf kan of moet word.
Die minister kan verskillende regulasies ten opsigte van verskillende soorte identifikasiemerke, verskillende groepe diere en verskillende gebiede uitvaardig.

Lettergroottes [artikel 18(9)]

 • Tatoeëermerk moet nie groter as 20 mm op die breedste en hoogste deel wees nie.
 • Brandmerk moet tussen 40 en 100 mm by die breedste en hoogste punt wees.

MarkingVorm, patroon en komposisie [artikel 18(10)]

 • ’n Identifikasiemerk kan bestaan uit een tot drie letters of simbole (karakters).
 • ’n Drielettermerk kan op vier verskillende maniere gebruik word.
 • ’n Tweelettermerk kan op twee verskillende maniere gebruik word.
 • Die letters mag nie aan mekaar raak nie.
 • Dieselfde merk kan op beeste en kleinvee gebruik word.

Ouderdom van diere tydens merk [artikel 18(11)]

Beeste:

 • moet gemerk word teen die ouderdom van ses maande
 • kan getatoeëer word teen die ouderdom van een maand, of
 • kan gebrandmerk word teen die ouderdom van ses maande, en
 • moet gebrandmerk wees teen die ouderdom wat die eerste paar permanente snytande verskyn (tweetandstadium).

Kleinvee:

 • moet getatoeëer word teen die ouderdom van een maand.

Varke:

 • moet getatoeëer word teen die ouderdom van een maand.

Volstruise:

 • kan getatoeëer word teen die ouderdom van een maand, en
 • kan gebrandmerk word teen die ouderdom van ses maande.

Perde:

 • kan getatoeëer word teen die ouderdom van ses maande, en
 • kan gebrandmerk word teen die ouderdom van 12 maande.

Dele waarop diere geïdentifiseer moet word [artikel 18 (12)]

Marking2Beeste

 • Tatoeëring: in die linker- of regteroor.
 • Brandmerk: op enige duidelik sigbare deel, die nek uitgesluit.
 • Verwys na onderstaande figuur. Plaas die brandmerk op enige plek buite die vierkant.
 • Die eerste eienaar kan die merk op die linkeragterbeen aanbring, die tweede eienaar kan dit op die linkerskouer plaas, die derde eienaar kan dit op die regteragterbeen plaas en die vierde eienaar op
  die regterskouer.
 • Onthou: jy kan finansieel skade ly as jy waardevolle gedeeltes van huide merk.

Merk2Skape, bokke en varke

 • Die eerste eienaar kan die tatoeëermerk in die linkeroor aanbring, die tweede eienaar in die regteroor (verwys na figuur langsaan).
 • Die letters van die tatoeëermerk mag nie groter as 20 mm wees nie (hoog of breed).
 • Die merk kan een, twee of drie karakters hê.
 • Plaas die letters langs mekaar.

Volstruise

 • Tatoeëer volstruise jonger as ses maande onder die linkervlerk.
 • Brandmerk volstruise ouer as ses maande op die dye.
 • Die eerste eienaar kan die brandmerk aan die buitekant van die linkerdy aanbring en die tweede eienaar aan die buitekant van die regterdy.
 • Volstruise word gebrandmerk volgens hulle ouderdom. Geen volstruise jonger as ses maande mag met ’n warm yster gebrandmerk word nie. Volstruise jonger as ses maande mag getatoeëer word.
 • Die letters van ’n brand- of tatoeëermerk mag nie groter as 25 mm wees nie (breedte of hoogte).
 • Die brand- of tatoeëermerk mag net twee letters hê en letters moet 6 mm van mekaar geplaas word.
 • Brandmerkletters kan langs of onder mekaar geplaas word.
 • Tatoeëermerke kan langs mekaar geplaas word.